Medlemskontingenten skal dekke telefon, skriftlig- og grupperådgiving i tillegg til administrasjon.

Kontingent gjelderKontingenttypeKr / daaKontingenttak per medlem (kr)
Alle medlemmerGrunnkontingent1 270,-
Medlemmer med grovfôrArealkontingent3,705 150,-
Medlemmer med beiteArealkontingent0,00
Medlemmer med kornArealkontingent3,70

5 670,-

Medlemmer med potetArealkontingent

19,-

7 725,-
Medlemmer med grønnsakerArealkontingent40,-7 725,-
Medlemmer med frukt og bær**Arealkontingent106,-7 720,-
Medlemmer med solbær*

Arealkontingent

36,507 500,-
Senior-, junior- og medlem nummer to fra samme gård*Grunnkontingent270,-
Maks arealkontingent NLR Innlandet20 000,-

* = betaler kun grunnkontingent på kr 270,-. Dette gir tilgang til all utsendelse fra NLR Innlandet. Dette gir ikke stemmerett på årsmøtet og valg.

** = Minste samlet kontingentinngang (grunnkontingent + arealkontingent) må være kr 2 300,- per medlem. Det vil si at alle som har mindre enn ti dekar betaler en høyere arealsats.

Kontingent for samdrift

Samdrifter der alt areal til samdriftsmedlemmene er knyttet til samdriften

Samdrifter som disponerer alt areal og søker areal- og kulturlandskapstilskudd for hele arealet, betaler kun én grunnkontingent og arealkontingent.
Hvis andre enn samdriften registreres, betaler disse kr 250,- hver fo rå motta egne e-nytt, skriftlige medlemsblad med mer. Samdriften har kun én stemme på årsmøte og valg.

Samdrifter der noe av arealet til samdriftsmedlemmene holdes utenfor samdriften

Deltakere i samdriften som søker om areal- og kulturlandskapstilskudd hver for seg, betaler også grunnkontingent og arealkontingent hver for seg.

Betingelser

  • Alle medlemmer går inn med alt areal
  • Det benyttes arealtall fra søknad om produksjonstilskudd foregående år
  • Det betales opp til kontingenttak for alle produksjoner, men samlet arealkontingent skal ikke overstige kr 20 000,-.
  • Betalt grunnkontingent + arealkontingent gir rett til tjenester fra NLR Innlandet med rabatterte priser