Rådgiver grovfôr

100 prosent stilling som rådgiver grovfôr til vårt kontor på Vinstra.

> Les mer

3 A7 A0591

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Vi gir uavhengig og god rådgiving som gir økt lønnsomhet.

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet er en medlemseid organisasjon, med 3 800 medlemmer, 45 ansatte og ti kontorsteder. Vi tilbyr rådgiving og kunnskapsformidling innen jord- og plantefag, driftsteknikk, klima, økologisk landbruk, landbruksbygg, økonomi, driftsplanlegging og HMS.