3 forsøksteknikere ved Mjøsa og i Ottadalen, engasjement i sommer/høst

Stillingene er primært et engasjement med start i mai/juni til august. Men det er også mulighet for noe høstarbeid. Oppstart og varighet etter nærmere avtale. Vi er åpne for variabel stillingsprosent (50-100 %), ev engasjement på timer.

MG 7529

Les hele stillingsutlysningen for forsøkstekniker

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Vi gir uavhengig og god rådgiving som gir økt lønnsomhet.

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet er en medlemseid organisasjon, med 3 800 medlemmer, 45 ansatte og 9 kontorsteder. Vi tilbyr rådgiving og kunnskapsformidling innen jord- og plantefag, driftsteknikk, klima, økologisk landbruk, landbruksbygg, økonomi, driftsplanlegging og HMS.