Grønnsaks- og økonomirådgiver i 100 prosent stilling

En allsidig stilling for deg som liker å snakke med folk, være ute i felt om sommeren og bidra til bedre agronomi og drift hos våre medlemmer.

Søknadsfrist: 18. april 2022

> Les stillingsannonsen

3 A7 A7253

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Vi gir uavhengig og god rådgiving som gir økt lønnsomhet.

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet er en medlemseid organisasjon, med 3 800 medlemmer, 45 ansatte og ti kontorsteder. Vi tilbyr rådgiving og kunnskapsformidling innen jord- og plantefag, driftsteknikk, klima, økologisk landbruk, landbruksbygg, økonomi, driftsplanlegging og HMS.